Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w NFZ od roku 2013. Lekarz medycyny, Absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej. W latach 1995 – 2012 związany z innowacyjnym przemysłem farmaceutycznym, posiadający bogate doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów na rynku farmaceutycznym i zarządzaniu zespołami
ludzkimi.

Prelekcje