Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i podyplomowego studium zarządzania finansami przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 20-letnie doświadczenie pracy w instytucjach otoczenia biznesu. Swoją wiedzę na temat potrzeb przedsiębiorstw zdobywała jako dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, a od 2007 roku kierując wieloma projektami rozwojowymi skierowanymi do sektora MŚP w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przedstawiciel partnerów społeczno-gospodarczych w Komitecie Monitorującym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej reprezentujący pracodawców. Obecnie zarządza Agencją, która prowadzi Toruński Park Technologiczny i koordynuje inicjatywę IoT North Poland Hub.

Prelekcje