Profesor nadzwyczajny na Wydziale Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo – Hutniczej.
Uczestniczył w wielu stażach krajowych i zagranicznych m.in. GANIL, Caen i SATURNE
CEA/Saclay, Frabcja, University of Roachester, USA, Brookhaven National Laboratory,
USA.
Interesuje się lekkowodnymi zintegrowanymi reaktorami jądrowymi małej mocy, iPWR –
SMR, reaktorami wysokotemperaturowymi, kogeneracją jądrową oraz fizyką jądrową.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

15:10

Dzień 2 – 25.06.2019

11:40