Profesor nadzwyczajny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Dyrektor Centrum Technologii Blockchain na Uczelni Łazarskiego (Warszawa). Przez około 20 lat wykładał w SGH, gdzie uzyskał stopień doktora (2002) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2016).
Łączy naukę z biznesem. Naukowo specjalizuje się w polityce gospodarczej, kryzysach finansowych i innowacyjności. Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku opublikowanych w Wielkiej Brytanii; autor ponad stu artykułów naukowych. Były członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ekspert polskich i zagranicznych ministerstw, urzędów centralnych, władz regionalnych i partii politycznych. Stypendia na jednych z najlepszych uniwersytetów w Europie i Azji (UCL, NUS).
Doradca startupów, firm i funduszy inwestycyjnych, szczególnie w zakresie blockchain. Koordynował jeden z pierwszych na świecie akceleratorów technologii blockchain. W latach 2016-2018 lider biznesowy grupy ponad 100 ekspertów działających przy Ministerstwie Cyfryzacji doradzających w zakresie Blockchain i Walut Cyfrowych. Członek PTE, PTI oraz kilku międzynarodowych organizacji zajmujących się technologią blockchain.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

16:30

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45