2010-2015 dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego, 2006-2010 Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialny za fundusze europejskie.

Prelekcje