Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi krajowymi i międzynarodowymi firmami. Ostatnio był dyrektorem operacyjnym w spółce WIELTON. W latach 2015-2018 dyrektor wykonawczy oraz wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający rynkiem amerykańskim w SECO/WARWICK Group. Przez wiele lat związany z Alstom Power Zakład Turbin w Elblągu, gdzie sprawował funkcję dyrektora, dyrektora zarządzającego i wiceprezesa zarządu tej firmy. Był także dyrektorem zakładu w Alstom Power Mexina w Meksyku. Ma doświadczenie w zakresie kompleksowego Zarządzania Projektami oraz nadzorowania organizacji zajmującymi się Zarządzaniem Projektami i Zamówieniami (w zakresie sprzedaż, prowadzenia, nadzorowania i realizacji projektów zarówno po stronie współpracy z klientem, wewnątrz organizacji jak i z dostawcami), a także doświadczenie w zarządzaniu dużymi jednostkami produkcyjnymi. Odbył szereg kursów i szkoleń z zakresu: zarządzania, przywództwa, Project Managementu, Risk Managementu, QES. Posiada umiejętności w zakresie wdrażania i pracy zgodnie z metodologią WCM (Lean), 6 Sigma (szkolenie 6 Sigma for Green Belt oraz 6 Sigma for Executives). Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Politechniki Gdańskiej. Ukończył także studia podyplomowe m.in. w Szkole Głównej Handlowej i Akademii im. L Koźmińskiego w Warszawie.

Prelekcje