Antropolożka technologii i historyczka sztuki, prawniczka, wiceprezeska TEFT (Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki), i członkini założycielka Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego. Prowadzi wykłady w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i IEiAK Uniwersytetu Łódzkiego i zgłębia społeczne konteksty nowych technologii prowadząc międzyuczelniane projekty m.in. Artificial intelligence and the humanities. Jej doktorat, badania i artykuły naukowe dotyczą przemian cielesności i tożsamości człowieka w czasach sztucznej inteligencji, transhumanizmu i kapitalizmu somatyczno-kognitywnego. Wielokrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi firmę EverMind.

Prelekcje