Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego. W latach 2008-2017 związany z branżą internetową. Samorządowiec od 2014 roku. Radny dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. W latach 2018-2019 koordynator projektu Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego, w latach 2019-2020 członek zarządu Fundacji Republikańskiej.