Dr inż. Piotr Orleański odpowiada za rozwój technologii w Centrum Badań Kosmicznych PAN. W ciągu 39 lat pracy zdobył olbrzymie doświadczenie związane z opracowywaniem i wdrażaniem nowych instrumentów w misjach kosmicznych, głównie w dziedzinach: optoelektroniki, zasilania pokładowego i komputerów pokładowych oraz technologii kosmicznych. Piotr Orleański uczestniczył w kilkunastu spektakularnych międzynarodowych projektach satelitarnych w tym, Integral, MarsExpress, Herschel, SolarOrbiter (zatrudnienie w FHNW w Szwajcarii, 2009-2017), ExoMars, BRITE.
Piotr Orleański jest twórcą powstałego, dzięki współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA w CBK PAN. Był i jest wykładowcą technologii kosmicznych na Politechnice Warszawskiej, w CBK PAN, w Wojskowej Akademii Technicznej. Jest członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej i Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Jest recenzentem wielu projektów w
programie UE Horizon 2020 / Space.

Prelekcje