Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja zarządzanie.
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja z zakresu Wspieranie Rozwoju Osobowości. Dalsza kariera zawodowa związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie odbyła studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej w Kolegium Finansów i Zarządzania. Obecnie pracuje w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku Logistyka Mediów I i II stopień. Kieruje pracami licencjackimi.

Prelekcje