Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalizacja zarządzanie.
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją Wspieranie Rozwoju Osobowości. Dalsza kariera zawodowa związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora. Obecnie adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów, Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Rozwój zawodowy autorki opiera się na interdyscyplinarności zagadnień z wyraźnie dominującym elementem społecznym. Połączenie kompetencji psychologicznych z wiedzą dotyczącą zarządzania pozwala w praktyczny sposób poddać analizie zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecna praktyka zawodowa skierowała działania naukowe na tor rozważań CSR w kontekście przedsiębiorstw mediowych.
Autorka i współautorka opracowań naukowych, projektów badawczych, programów studiów oraz szkoleniowych. Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii behawioralnej, wspierania rozwoju osobowości.

Prelekcje