Absolwentka The Polish Open University w Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Kontroli Podatkowej. Posiada Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Od 20 lat w pracy zawodowej, ostatnie 12 lat jako Główna Księgowa.
W kancelarii zajmuje się m.in. analizą zasadności zastosowania B+R/IP BOX w innowacyjnych przedsiębiorstwach, rozliczaniu i księgowaniu w/w ulgi preferencji.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

09:05

Szczegóły
Obejrzyj