Dr Anna Okońska-Walkowicz ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pedagogiki. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych został jej nadany decyzją Radą Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ.
W latach 1987-2014 nauczyciel akademicki w Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo Hutniczej. W ramach działalności społecznej założyła Zespół Szkół Społecznych im J. Słowackiego STO w Krakowie i kierowała nim przez 16 lat.
Od 2011-2013 Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Polityki Społecznej, w latach
2013-2015 Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Społecznej aktualnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.06.2019

11:40