1. Podstawowe kwalifikacje.
· Zarządzanie przedsiębiorstwami.
· Restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie wartością przedsiębiorstw.
· Zarządzanie projektami.
· Działalność handlowa i inwestycyjna na rynku budowy, remontu statków oraz żeglugowym (decyzje inwestycyjne w shippingu).
· Strukturyzacja finansowania (project financing).
· Corporate Finance.
· Łączenie, zakup firm, prywatyzacja (Mergers&Acquisition).
· Zarządzanie budową i remontami statków.
2. Wykształcenie, szkolenia.
· Magister inżynier budowy okrętów – Politechnika Gdańska.
· Projektowanie i budowa okrętowych turbin parowych i gazowych –ASEA , Szwecja (obecnie ABB).
· Wyzwalanie i podnoszenie zdolności produkcyjnych
przedsiębiorstw - Ministerstwo Przemysłu.
· Studia Podyplomowe, Organizacja i Zarządzanie – Uniwersytet Gdański.
· Praca doktorska , optymalizacja ekonomiczna cyklu budowy statków (brak obrony, stan wojenny) – Uniwersytet Gdański.
· Inwestycje w żegludze (Investment & Mezzanine Financing in Shipping) – Tufton, Londyn.
· Sekurytyzacja (Asset Backed Securitization) – Fannie Mae, Waszyngton.
3. Działalność zawodowa i społeczna.
Jest członkiem honorowym, członkiem Rady Pracodawców Pomorza, Pełnomocnikiem Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Morskich, przedstawicielem Pracodawców w Zespole Trójstronnym ds. Przemysłu Stoczniowego oraz członkiem Loży Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Był dyrektorem, pełnomocnikiem Zarządu PGZ S.A., Prezesem Zarządu, Dyrektorem Naczelnym Centromor S.A., Dyrektorem w Raiffeisen Investment Bank Inwestycyjny.
W Rządzie Premiera Jerzego Buzka był Vice Ministrem Gospodarki. W zakresie kompetencji leżało m.in. kreowanie polityki gospodarczej Państwa. W imieniu Skarbu Państwa realizował funkcje właścicielskie Skarbu Państwa w ponad 50-ciu spółkach przemysłowego potencjału obronnego, realizował restrukturyzację i konwersję przemysłu obronnego w ramach specjalnie opracowanej ustawy restrukturyzacyjnej oraz ustawy offsetowej (współautor ustaw).
Wcześniej, przed objęciem stanowiska Vice Ministra Gospodarki na wniosek powołującego go Ministra Przemysłu jako Dyrektor Naczelny , potem Prezes Zarządu i równocześnie Dyrektor Naczelny opracował i zrealizował program naprawczy dla bankrutującej Stoczni im. Komuny Paryskiej , przedsiębiorstwo państwowe w Gdyni, przez niego potem przekształcone w Stocznię Gdynia S.A. Przeprowadził restrukturyzację aktywów, budowę core businessu oraz organizację, podniesienie wartości aktywów peryferyjnych i ich przygotowanie do sprzedaży. W odpowiedzi na potrzeby rynku zostały opracowane projekty nowych typów statków, zbudowany portfel zamówień na budowę statków znacznie przekraczający punkt równowagi (b/e). Zdrowy portfel zamówień, zdrowy bilans, (największa w Polsce restrukturyzacja zadłużenia na ok. 350 mln USD), wdrażane koncepcje zarządzania dały Stoczni legitymację do przeprowadzenia road show we Wiedniu, Frankfurcie i Londynie, skutkiem czego Stocznia pozyskała finansowanie (gwarancje zwrotu zaliczek armatorskich oraz finansowanie budowy statków) po raz pierwszy w Polsce od Bankowych Euro-Konsorcjów, w skład których wchodziły wyłącznie banki zachodnie. Stocznia została wyprowadzona z upadłości bez jakiejkolwiek pomocy Skarbu Państwa.
Bezpośrednio przed otrzymaniem propozycji powrotu do Stoczni kierował jako Prezes Zarządu, współzałożyciel, wielozakładowym przedsiębiorstwem KOD. Wcześniej, zaraz po studiach pracował jako Specjalista Budowniczy w Stoczni Remontowej Nauta, potem w Stoczni im Komuny Paryskiej w Gdyni, gdzie m.in. był Specjalistą w Biurze Handlowym, Głównym Technologiem Typu Statków (tankowce, masowce, LPG dla armatorów USA ,Skandynawii, Francji).

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

10:15

15:10