Jest członkiem honorowym, członkiem Rady Pracodawców Pomorza,
Pełnomocnikiem Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Morskich,
przedstawicielem Pracodawców w Zespole Trójstronnym ds.
Przemysłu Stoczniowego oraz członkiem Loży Krajowej Izby Gospodarki
Morskiej. Był dyrektorem, pełnomocnikiem Zarządu PGZ S.A., Prezesem
Zarządu, Dyrektorem Naczelnym Centromor S.A, Dyrektorem w Raiffeisen
Investment Bank Inwestycyjny.
Specjalista Budowniczy w Stoczni Remontowej Nauta, potem w Stoczni im
Komuny Paryskiej w Gdyni, gdzie m.in. był Specjalistą w Biurze
Handlowym, Głównym Technologiem Typu Statków (tankowce,
masowce, LPG dla armatorów USA, Skandynawii, Francji).

Prelekcje