Autor lub współautor oraz koordynator zespołów autorskich opracowań z zakresu dokumentów strategicznych, planistycznych oraz dokumentacji projektowych wykonywanych na potrzeby m.in. Ministerstwa Infrastruktury, zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych.
Członek grupy roboczej przy Ministerstwie Infrastruktury dotyczącej transportu intermodalnego. Udział w projektach międzynarodowych dotyczących prac badawczych w transporcie kolejowym.

Prelekcje