absolwent Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, studiował prawo oraz historię.
W swej dotychczasowej karierze zawodowej zajmował się sprawami z zakresu prawa administracyjnego oraz
współpracą międzynarodową w instytucjach publicznych oraz prywatnych. Posiada doświadczenie
w zakresie umiędzynarodowienia uczelni, w tym programach i instrumentach wsparcia. Specjalista z zakresu zarządzania programami oraz projektami, zarządzania zmianą oraz ryzykiem. Prowadził projekty
o charakterze krajowym oraz międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie w badaniu historii
komunistycznych służb specjalnych. Posiada znajomość z zakresu kontrolingu przedsiębiorstw, budował
zespoły o wysokiej strukturze zadań. Od 2016 r. zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju, gdzie współtworzył Departament Zarządzania Projektami. Współtwórca pierwszego w administracji rządowej narzędzia do zarządzania i monitorowania programów i projektów. Współorganizator Forum Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Aktualnie zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji MPiT
odpowiedzialny za zagadnienia własności przemysłowej oraz polityki kosmicznej kraju

Prelekcje