Urodzony w 1981 roku w Dębicy. Absolwent Kolegium Informatyki Stosowanej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Informatyka i ekonometria. Ukończył studia podyplomowe z zakresu analityki biznesowej, inżynierii oprogramowania, a także Executive Master of Business Administration (EMBA) w Apsley Business School-London przy współpracy z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie.
Od 18 lat pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Był pracownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Ropczycach oraz Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego. Pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Biura Powiatowego w Ropczycach, Zastępcy Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Zastępcy Prezesa ARiMR. Od 28 sierpnia 2019 roku pełni obowiązki Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prelekcje

Dzień 2 – 23.06.2020

13:35

Szczegóły