Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University of Navarra i KSAP.
Z dużym doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych jako kontroler, audytor, ekspert prowadzący postępowania o zamówienia publiczne oraz reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami m.in. w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne. Reprezentujący także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA.
Wykładowca akademicki, prelegent na wielu konferencjach i seminariach.

Prelekcje