Doktor nauk prawnych i adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym.
Od 2016 r. zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Rozwoju, następnie, od 2017 r. dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego
Ministerstwa Rozwoju, a od 2018 r. dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji
Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Odpowiadał m.in. za przygotowanie tzw. Pakietu MŚP oraz projektu ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym.
Maturę zrobił w Downside School w Wielkiej Brytanii. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się na tej samej uczelni. Uzyskał tytuł
magistra praw (LL.M.) na Uniwersytecie Cambridge. Odbył aplikację adwokacką przy Izbie Warszawskiej.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi kancelariami prawnymi, m.in. Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp.k. (obecnie Dentons) oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Prowadząc indywidualną praktykę adwokacką, współpracował
m.in. z Biurem Analiz Sejmowych czy Polityką Insight. Wykładał w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i prowadził zajęcia z prawa gospodarczego w ramach aplikacji adwokackiej przy Izbie Warszawskiej.
Należy do Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie Fundacji im. Abrahama Jakuba
Sterna. Działał w zarządzie Fundacji Adwokatury Polskiej. Jest fellowem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Biegle posługuje się językiem angielskim.
Żonaty. Ma córkę i syna.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.06.2019

11:40

14:10