Naukowiec, wynalazca, nauczyciel, wizjoner. Fizyk teoretyk z wykształcenia, doktorat
ze sztucznego serca, habilitacja z robotyki chirurgicznej, profesor Instytutu Protez
Serca FRK (Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi ), adiunkt w
Katedrze Kardiochirurgii SUM. Zaprojektowane przez niego komory wspomagania
serca POLVAD ratują od 25 lat pacjentów. Jest ojcem robota chirurgicznego Robin
Heart. Jest prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki
Medycznej oraz redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports.

Prelekcje