Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunkach Pedagogika Pracy Socjalnej oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, ukończył Zarządzanie Oświatą, Rolnictwo na Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży oraz Zarządzanie „Szkołę Menedżerów” na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik w biznesie na stanowiskach kierowniczych. Od 2017 r. Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wcześniej Kierownik Biura Powiatowego.

Prelekcje