Jest doktorem socjologii oraz adiunktem w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Pełni funkcję Prezesa Łomżyńskiego Forum Samorządowego. Jest członkiem Rady Zatrudnienia Socjalnego w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatorka wielu projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, seniorów, kultury w mieście Łomża i subregionie łomżyńskim. Aktywna działaczka społeczna, propagatorka działań trzeźwościowych. W latach 2015-2018 wiceprezydent Łomży.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.06.2019

10:40

14:10