Do czasu wyboru w 2019 r. do PE, od 2015 roku Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W październiku 2017 roku powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 8 lutego 2018 r. powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W latach 2011-2015 była senatorem RP. W 2015 r. została Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwentka studiów z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ukończyła także studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w Instytucie Biznesu w Kaliszu. Przed rozpoczęciem działalności parlamentarnej pracowała jako dziennikarz, nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych oraz wykładowca akademicki.