Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 8 lutego 2018 r. powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pełni także funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od października 2017 roku powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W latach 2011-2015 była senatorem RP. W 2015 r. została Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2015 roku Poseł na Sejm RP. Absolwentka studiów z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ukończyła także studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w Instytucie Biznesu w Kaliszu. Przed rozpoczęciem działalności parlamentarnej pracowała jako dziennikarz, nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych oraz wykładowca akademicki.

Prelekcje prowadzącego