absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej i na tym wydziale w latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. współpracy i promocji będąc jednocześnie kierownikiem Katedry Systemów Geoinformatycznych.
Posiada wiedzę ekspercką głównie w zakresie aplikacji systemów informacji geograficznej, teledetekcji, metod klasyfikacji i eksploatacji danych, przetwarzania sygnałów i danych, architektur komputerowych i oprogramowania.
W trakcie pracy na uczelni koordynował powstanie w województwie pomorskim Klastra ICT – Interizon, który uzyskał status klastra kluczowego w kraju. Prowadził też kilka projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Obecnie jest wiceprezesem ds. nauki w Polskiej Agencji Kosmicznej koordynując prace Departamentu Badań i Innowacji oraz Departamentu Edukacji. W zakresie realizacji Krajowego Programu Kosmicznego jest odpowiedzialny za realizację działań związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych na rzecz rozwoju gospodarki morskiej.