Współwykonawca oraz członek komitetu sterującego kilkudziesięciu
konkursów NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności . Współautor
kilkunastu publikacji naukowo technicznych i projektów wynalazczych z
zakresu telekomunikacji i teleinformatyki. Pracownik Politechniki Gdańskiej WETI, pełnomocnik Zarządu DGT Sp. z o.o. ds. Rozwoju, Ekspert Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Ekspert Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego. Członek Zarządu, prokurent z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów B+R oraz projektów wdrożeniowych w spółkach Mikrotel, DGTLab, DGT Sp. z o.o.

Prelekcje