Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania – ekonomia, cybernetyka i informatyka.
Od 1993 r. związany z TELE-FONIKA Kable S.A. Pierwsze doświadczenie w strukturze spółki zdobywał w Zakładzie Produkcyjnym w Myślenicach, sprawując funkcje kontrolera jakości. W kolejnych latach, dzięki zaangażowaniu w projekty rozwojowe, obejmował stanowiska kierownicze w obszarze operacyjnym oraz produkcyjnym, odpowiednio w pionie Kontroli Jakości oraz Produkcji, jak również na stanowisku Dyrektora Technicznego, Dyrektora Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy oraz Dyrektora Eksportu. W latach 2005-2009 był odpowiedzialny za budowanie relacji z partnerami biznesowymi, pełniąc funkcję Wiceprezesa ds. Handlu. Od 2009 do 2011 związany był ze spółką ORLEN Budonaft, pełniąc funkcje Dyrektora ds. Realizacji Kontraktów, następnie Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego oraz Prezesa Zarządu. Od 2013 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu TELE-FONIKA S.A, gdzie odpowiada m.in. za strategię spółki w znaczących zagranicznych i krajowych sektorach rynku kablowego, takich jak: systemy wysokich napięć, przemysł, w tym wydobywczy oraz sektor oil & gas.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

16:30

Dzień 2 – 25.08.2020

10:15