Urodzony 31.07.1951 r. w Grójcu. Absolwent Zespołu Szkół Budowy Okrętów.
Zdobył wykształcenie wyższe techniczne inżyniera elektryka na Politechnice
Gdańskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim na
kierunku Ochrona Własności Intelektualnej. Zawodowo aktywny od 1968 r.,
pracując w Stoczni Gdynia (niegdysiejszej Stoczni im. Komuny Paryskiej) do roku
2008, następnie do roku 2017 będąc pracownikiem firmy AN-ELEC. Swego czasu
był również elektrykiem okrętowym. W latach 1998-2002 obejmował stanowisko
wiceprezydenta Miasta Gdynia. Od lat jest aktywnym działaczem społecznym,
będąc członkiem NSZZ „Solidarność” (od 15.08.1980 r.). Przynależał także do
Ruchu Społecznego AWS (lata 1998-2003).

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

11:40

Dzień 2 – 25.06.2019

11:40