data urodzenia 4 kwietnia 1976 roku w Warszawie.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), Niemieckiej Szkoły Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Amerykańskiej Szkoły Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i University of Florida (dyplom z wynikiem bardzo dobrym). Stypendysta programu Magister iuris comparitivi w Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn.

Autor wielu publikacji i opracowań naukowych.

W latach 2015-2017 wiceminister Skarbu Państwa, kierującym m. in. Departamentem Prawno-Procesowym, Mienia Skarbu Państwa oraz Biurem Audytu i Kontroli, a nadto sprawujący osobisty nadzór nad spółkami sektora lotniczego, w tym PLL LOT S.A.
W okresie 1 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r. Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów.
Od dnia 9 maja 2017 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Od 01 lutego 2018 r. pełni funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a od 21 czerwca 2018 r. Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089).
Biegle posługuję się językiem angielskim oraz językiem niemieckim.

Prelekcje