dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni od 2014 roku. Absolwent Wydziału Politologii na
Uniwersytecie Gdańskim oraz Wydziału Nawigacji Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Oficer floty handlowej, wieloletni dziennikarz telewizyjny i prasowy. Autor wielu programów i publikacji o tematyce historycznej i morskiej.

Prelekcje