kmdr por. dr Jarosław Michalak jest Dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. W 1992 ukończył studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej. Po dwuletniej służbie na okrętach Marynarki Wojennej rozpoczął pracę naukową w Akademii Marynarki Wojennej. W 2006 uzyskał stopień naukowy doktora. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką powojennej amunicji chemicznej zatopionej w Morzu Bałtyckim instytucjami odpowiedzialnymi za reagowanie w sytuacjach kryzysowych, wsparciem ich procesów decyzyjnych, a także modelowaniem
samego procesu podejmowania decyzji. Jest konsultantem PSP w Gdyni ds. broni chemicznej zatopionej w Morzu Bałtyckim, oraz szefem Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Marynarki Wojennej. Jest autorem i współautorem monografii, artykułów i książek popularno- naukowych, których problematyka ukierunkowana jest głównie na wyzwania jakie dla bezpieczeństwa morskiego państwa niesie zatopienie amunicji chemicznej.

Prelekcje