Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej w kadencjach 2016-2020 oraz 2020-2024. Tytuł doktora uzyskał w 1994 r., doktora habilitowanego w 2002 r., a tytuł profesora uzyskał w 2007 r.

Laureat wielu nagród: Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk (2003), TARCZA BUMARU za najlepszy projekt rozwojowy grupy BUMAR w 2010 r. (2011), Lider Zmian 2016, Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej (2019), „Zabrzańska Atena” (2020).

W kadencjach 2011-2022 członek wielu rad naukowych, m.in. Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, ITG KOMAG, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Konwentu WAT (do 2018 r.), PIAP w Warszawie (do 2016 r.). Z kolei w latach 2009-2011 pełnił funkcję Dyrektora ds. technicznych (później ds. rozwoju) OBRUM sp. z o.o., w 2018 r. został wybrany na Wiceprezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, a od 2020 r. jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Dorobek naukowy: ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty.

Główne obszary badawcze to dynamika maszyn, mechatronika oraz projektowanie pojazdów wojskowych.

Prelekcje