Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego, podyplomowych studiów z zakresu marketingu
i zarządzania oraz Executive Master of Business Administration (MBA), organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański przy współpracy z IAE
Aix-En-Provence Graduate School of Management.
Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu podmiotami z obszaru finansów, pełniąc funkcje Dyrektora Generalnego, Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu. Zasiadał także
w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych, wprowadzając jedną z nich na parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.
Jako wieloletni pracownik Portu Handlowego Gdynia oraz polskich
i zagranicznych przedsiębiorstw z branży budowlanej, dynamicznie realizuje Strategię Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. piastując funkcję Prezesa i Dyrektora Naczelnego.
Członek Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, odznaczony brązowym krzyżem zasługi nadanym przez Prezydenta RP p. Lecha Kaczyńskiego oraz złotym krzyżem zasługi Krajowego Związku Piłsudczyków.

Prelekcje