Ukończył Uniwersytet Wrocławski wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. W ramach działalności gospodarczej pracował nad techniką odwadniania gazu
ziemnego. Pracując z Nafta Gas Serwis S.A. zbudował prototyp instalacji odwadniania glikolu etylenowego, który służy do osuszania gazu ziemnego
przy szybach wydobywczych. Prowadził również doradztwo inwestycyjne w Grupie Vectra. W ramach tej działalności reprezentował spółkę Vectra w stosunku do zewnętrznych podmiotów telekomunikacyjnych. W czasie pracy uczestniczył w nabyciu 64 podmiotów telekomunikacyjnych, wszystkie sieci telekomunikacyjne z powodzeniem włączał w strukturę Grupy Vectra powiększając przychody trzykrotnie.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45

Dzień 2 – 25.06.2019

10:40

13:15