Prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE. W latach 1990–1994 odbył studia doktoranckie na IESE w Barcelonie, uzyskując stopień Doctor of Business
Administration (Finance). Były zastępca szefa Kancelarii Sejmu, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru
Bankowego. Główny autor programu gospodarczego PiS z 2005 r. i ustawy powołującej KNF.

Prelekcje