absolwent IESE, były zastępca szefa Kancelarii Sejmu, prezes UNFE i podsekretarz
stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 1990–1994 odbył studia doktoranckie na IESE w
Barcelonie uzyskując stopień Doctor of Business Administration (Finance) IESE. Był pracownikiem
naukowym Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, International Center of Financial Investigation w
Madrycie, oraz Katedry Ekonomii i Katedry Finansów IESE w Barcelonie, wykładał również finanse
w Wyższej Szkole Handlu i Prawa/Pryfysgol Cymru University of Wales. Pracował w Banku
Handlowym w Warszawie, PKO BP, Banku Pocztowym, agencjach ratingowych CERA i ARS, oraz
PADCO (Planning and Development Collaborative Internaltional) w Kijowie. Pełnił funkcję Doradcy
Premiera, prezesa GUS i prezesa NBP. Był pierwszym wiceprezydentem AIOS (Asociación
Internacional de Organismos de Supervisión), zastępcą przewodniczącego KNB, KNUiFE oraz
członkiem KPWiG, a także europejskich komitetów: EBC, ESC, EIOPC, EFCC i FSC. Główny autor
programu gospodarczego PiS z 2005 r. i ustawy powołującej KNF. Wziął udział w filmie Newt’a
Gingrich’a Nine Days That Changed The World.
Aktualnie Prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE.

Prelekcje