Adrian Mazur jest Dyrektorem Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury.
Ma szerokie doświadczenie w zakresie inteligentnych systemów transportowych, mobilności miejskiej i zrównoważonego rozwoju transportu.
Od 2015 roku jako najpierw Vice-Dyrektor, a następnie Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, nadzoruje szereg horyzontalnych zagadnień, takich jak strategia transportowa, rozwój sieci TEN-T, fundusze UE czy innowacje. Jest osobiście zaangażowany w projekty innowacyjne, takie jak AV-PL-ROAD, dotyczący automatyzacji transportu drogowego, czy infra4Dfuture (czyt. infra for the future) ze środków Horyzontu 2020. Jest też przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury ds. współpracy z siecią transportowych instytutów badawczych Poltrin.

Prelekcje