Ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Profesor w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego. Członkini Forum Ekspertów European Institute for Gender Equality. Pełnomocniczka Uniwersytetu Szczecińskiego do Komitetu Technicznego nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Doradczyni Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu CSR. Inicjatorka i Przewodnicząca cyklu Seminariów i Konferencji pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii” zrzeszających zarówno naukowców, jak i praktyków biznesu. Konsultantka biznesu. Współpracuje z praktykami z zakresu zarządzania, firmami szkoleniowymi, instytucjami m. in. z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Autorka i współautorka programów szkoleniowych, licznych opracowań naukowych, analiz, projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu. Specjalizuje się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, zarządzania kapitałem ludzkim, zajmuje się także problematyką z zakresu kompetencji miękkich.