Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce oraz MBA na University of Liverpool. Związany z energetyką zawodową od 2011 r. Początkowo jako Dyrektor ds. Zakupów, następnie Dyrektor Wydziału Zarządzania Majątkiem w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, członek i prezes Zarządu ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. w Elblągu. Od 2017 r. koordynuje realizację projektu związanego z Programem Bloki 200+ w
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Od maja 2018 pełni funkcję dyrektora Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45

11:40

Dzień 2 – 25.06.2019

11:40