Pracę zawodową rozpoczynał w jednym z OFE, później pracował w Urzędzie Nadzoru
nad Funduszami Emerytalnymi. Następnie został dziennikarzem specjalistycznym w
Gazecie Prawnej zajmującym się polityką społeczną, gdzie kierował również działem
Praca. W swojej karierze był także szefem działu w Dzienniku Gazecie Prawnej,
zastępcą redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita oraz tygodnika Wprost.
Prowadził w Telewizji Republika program „Ekonomia raport”.
W 2015 r. został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rodzinną oraz cyfryzację. Z
powodzeniem wdrożył m.in. Program 500+, Program Dobry Start, rozwinął sieć
instytucji opieki nad małym dzieckiem. Jest także współautorem wprowadzenia w
Polsce pierwszego pełnego e-dokumentu (mKDR) oraz digitalizacji procesu składania
wniosków o świadczenia na rzecz rodzin. W trakcie pracy w Ministerstwie był
członkiem Komitetu ds. Europejskich, Rady Mieszkalnictwa (program Mieszkanie+)
oraz zespołu ds. opracowania „Polityki imigracyjnej RP”.
Pracę zawodową łączył z działalnością ekspercką. Był ekspertem ds. polityki
społecznej w Instytucie Sobieskiego, należał do Zespołu Ekspertów Związku Dużych
Rodzin 3+, był także współautorem, powstałej w l. 2006-2007, Polityki Rodzinnej
Rządu.
Zdobywca m.in. Nagrody Gospodarczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
Nagrody im. Krzysztofa Dzierżawskiego, Tulipana Narodowego Dnia Życia, Nagrody
Ostre Pióro, nagrody Primus in Agendo. Autor dwóch książek: „Wszystko o
oszczędzaniu na emeryturę w OFE”, „Nie daj sobie wmówić”.
Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie z ekonomii
w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz podyplomowe studia w zakresie
stosunków międzynarodowych na UW i Akademii Obrony Narodowej.

Prelekcje