Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego; doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania zawodowe i naukowe dotyczą zagadnień statystyki społecznej, w tym analiz i prognoz demograficznych, badań statystycznych rynku pracy, zdrowia oraz warunków życia ludności. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, Rady ds. Polityki Senioralnej, uczestniczy w pracach Rządowej Rady Ludnościowej i Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Prelekcje