38 lat, poseł na Sejm RP VIII kadencji, Pełnomocnik
Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 25 Pomorski. Absolwent prawa i
politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Od prawie 16 lat aktywny działacz
Prawa i Sprawiedliwości, obecnie Pełnomocnik Powiatowy PiS w Gdyni oraz
członek Rady Politycznej PiS. Prywatnie mąż Beaty oraz tata Agaty i
Agnieszki.
W latach 2006-2015 radny miasta Gdyni. Twórca licznych inicjatyw i
koncepcji, które zmieniały i zmieniają na lepsze Gdynię. Członek
Sejmowych Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa
wyborczego. Przewodniczący Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i
legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i
instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z
tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.

Prelekcje