W roku 2004 ukończył Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN z tytułami inż. mgr. informatyki w specjalizacjach bazy danych i inteligencja komputerowa. Od początku swojej kariery związany z informatyzacją w służbie zdrowia. Od 1999 roku Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, następnie Branżowa Kasa Chorych ds. Służb Mundurowych a aktualnie Narodowy Fundusz Zdrowia jako Dyrektor Departamentu Informatyki. Od wielu lat zajmuje się informatyzacją służby zdrowia, specjalizuje się w projektach rozwojowych systemów informatycznych w szczególności w zakresie zarządzania

Prelekcje

Dzień 2 – 25.06.2019

10:40