Dr inż. Arkadiusz Majoch w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych - Specjalność – budowa i eksploatacja maszyn. Obecnie jest dyrektorem Biura Badań i Rozwoju Nowych Technologii w PKN Orlen SA.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

15:10

16:30