Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego DOM S.A.
Założyciel i pierwszy Prezes Zarządu związany z Funduszem Hipotecznym DOM S.A. od 2008 roku. Członek Zarządu European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG) Ltd z siedzibą w Londynie – organizacji zrzeszającej największe europejskie instytucje oferujące hipotekę odwróconą.
Wiceprzewodniczący Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
Pracuje na polskim rynku usług finansowych od 1997. Pracował między innymi dla Grupy BRE Banku – w Skarbiec TFI oraz Skarbiec Asset Management Holding m.in. na stanowisku Dyrektora Generalnego, w Sygma Bank Polska,
Xelion Doradcy Finansowi, doradzał zagranicznym bankom i firmom inwestycyjnym w zakresie otwierania i prowadzenia działalności w Polsce.
Absolwent Warszawskiej SGH oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń Warszawskiej Akademii Finansów we współpracy z John Cass London Business School.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

14:10