senator RP IX kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP. Doktor nauk społecznych, polityk społeczny. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, odbył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. W 2014 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał stopień doktora nauk społecznych Jako nauczyciel akademicki związany z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie. Zawodowo związany z polityką i pomocą społeczną.
Od 2011 społecznie pełnił funkcje Rzecznika Praw Osób Starszych. W pracy naukowej i badawczej koncentruje się na problematyce starości jako wyzwaniu dla lokalnej polityki społecznej, o czym świadczą liczne publikacje naukowe, poświęcone zarówno polityce społecznej, pracy socjalnej jak i procesom zarządzania w obszarze pomocy społecznej. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących lokalnej polityki społecznej.

Prelekcje