Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, z tytułem magistra inżyniera budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez wiele lat zatrudniony na stanowisku kierowniczym w międzynarodowym koncernie budowlanym.
W 2014 r. rozpoczął działalność samorządową jako Radny Gminy Kosakowo, a od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy wójta. Wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata w pracy zawodowej z powodzeniem wykorzystywał w pracy samorządowej.
Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci, mąż Katarzyny.

Prelekcje