Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie we wspieraniu firm na każdym etapie ich rozwoju.
W latach 2007-2011 był odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestorów w warmińsko-mazurskiej specjalnej strefie ekonomicznej. W latach 2011-2017 tworzył od podstaw struktury pierwszego na terenie tego województwa parku technologicznego w Elblągu.
Uczestniczył w realizacji wielu projektów z zakresu transferu wiedzy do przemysłu, efektem czego były nowe rozwiązania technologiczne. Aktywnie wspiera młode firmy w obszarach rozwoju, networkingu, pozyskiwania finansowania oraz usług B+R.
Pod jego kierownictwem Elbląski Park Technologiczny uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie działalności laboratoryjnej, który stał się wzorcem dla innych laboratoriów parkowych w Polsce.
Jest absolwentem filologii rosyjskiej. Doświadczenie praktyczne uzupełniał ukończonymi studiami w zakresie kompetencji menedżerskich, rachunkowości oraz zarządzania procesem transferu technologii w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

15:10

Szczegóły