Urodzony 23.02.1946r.
Studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie. Magister nauk ekonomicznych, specjalność transport
w 1969r. W latach 1969 – 1994 pracownik naukowy na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym
Transportu Politechniki Szczecińskiej. Doktor nauk ekonomicznych w 1971r. Doktor habilitowany
w 1975r. Docent w 1978r. Profesor w 1990r.
W latach 1985 – 2017 w Instytucie Morskim w Gdańsku. Od 2009 do chwili obecnej profesor zwyczajny Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej.
W latach 1993 – 1997 poseł na Sejm RP. W latach 1997 – 1999 podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.
Członek Rady Nadzorczej Zarządu Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

Prelekcje