Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, Ścieżka Europejska.
W administracji rządowej pracuje od 2002 roku. Karierę zawodową w administracji rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej na stanowisku eksperckim w Departamencie Obsługi KIE (negocjacje akcesyjne), a następnie został asystentem Zastępcy Sekretarza KIE (2002-2004), zastępcą dyrektora Biura Sekretarza KIE (2004 – 2005), Sekretarzem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów oraz dyrektorem w Departamencie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów (2005 – 2006).

Od 2006 roku pracownik Ministerstwa Finansów w Departamencie Zagranicznym, następnie pracownik Departamentu Unii Europejskiej, od 2007 r. jego wicedyrektor, a od kwietnia 2008 r. do lutego 2016 r. dyrektor. Odpowiadał za koordynację polityki europejskiej Ministerstwa Finansów, negocjacje rocznych budżetów UE oraz udziału Polski w systemie środków własnych, relacje dwustronne oraz aspekty prawne dostosowania prawa do prawa UE. Zaangażowany był w negocjacje szeregu inicjatyw (m.in. wzmocnienie nadzoru gospodarczego w UE, utworzenie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego czy utworzenie unii bankowej).
Od lutego 2016 r. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej (powstałego wskutek połączenia Departamentu Unii Europejskiej oraz Departamentu Zagranicznego). Wyżej wymienione obowiązki zostały rozszerzone o koordynację współpracy MF z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (EBI, MFW, EBOR, ABII) oraz organizacjami międzynarodowymi (OECD).
Od 2015 r. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.