Marek. J. Łos, studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, stopień doktora otrzymał na Uniwersytecie w Heidelbergu, a doktora habilitowanego (medycyna molekularna) na Uniwersytecie w Münster (Niemcy). Obecnie jest dyrektorem Centrum
Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Profesor Łos jest również profesorem wizytującym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (Szczecin) i Uniwersytecie Jinan (Guangzhou, Chiny), doradcą naukowym firmy Linkocare AB w Szwecji (profil biomateriały, sztuczne rogówki), a także edytorem czasopisma European J.
Pharmacology. Profesor Łos opublikował ponad 150 prac naukowych z dziedziny biomedycyny, które są cytowane ponad 11 000 razy (Hirsch 51), a także edytował 3 książki o tematyce biomedycznej. Prof. Łos jest członkiem komitetów redakcyjnych
międzynarodowych czasopism naukowych. Był/jest recenzentem grantów w Europie, Ameryce Północnej, Azji, oraz zasiadał w komitetach oceniających granty Europejskie (Horizon 2020) jak również Kanadyjskie.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

15:10

Szczegóły