Dziennikarz „Gazety Polskiej” oraz „Gazety Polskiej Codziennie”. W "GP" kieruje działem dotyczącym tematyki środowiska.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

16:30

Dzień 2 – 25.08.2020

10:15