Dyrektor Generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.
Doradca zarządów wiodących firm transportowych, konsultingowych oraz samorządów regionalnych w zakresie transportu kolejowego i lotniczego, strategii rozwoju, relacji zewnętrznych, komunikacji i regulacji, autor wielu komentarzy medialnych dotyczących problematyki transportu kolejowego.
Współpracował m.in. z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, Polską Grupą Lotniczą, Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, Freightliner PL oraz Europejskim Zrzeszeniem Kolei Towarowych (ERFA). Współtworzył Fundację ProKolej, pełnił funkcję Wicedyrektora w Europejskim Zrzeszeniu Linii Lotniczych (AIRE). Autor „Mapy Kolejowej 2040” i współautor „Strategii Kolejowej 2040”. Prelegent na międzynarodowych konferencjach transportowych, uczestnik posiedzeń komisji parlamentarnych oraz grup doradczych Komisji Europejskiej.

Prelekcje